Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów
+48 13 43 411 20

Zaproszenie do składania ofert badań sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Zakładu Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” S.A. z siedzibą w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20 (36 – 200 Brzozów) zaprasza oferenta do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badań sprawozdania finansowego Spółki ZTS „ARTGOS” S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem stwierdzające, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki, jak też prezentuje wynik finansowy, w terminie do: 15.02.2023 r., 15.02.2024 r., 15.02.2025 r.

Termin złożenia oferty do siedziby Spółki upływa w dniu 20 października 2022 r.