Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów
+48 13 43 411 20

Aktualności

Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży samochodu Opel Insignia Sport Tourer 1.6.MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych „ArtGos” S.A. w dniu 13.04.2023 r. nie zostało rozstrzygnięte.

Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Przedmiotem sprzedaży jest samochód Opel Insignia Sport Tourer 1.6 MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych ArtGos” S.A. Cena wywoławcza samochodu wynosi 39 300 zł netto. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, oświadczenie oferenta, klauzula informacyjna oraz regulamin zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki jest do pobrania w poniższych odnośnikach: Ogłoszenie o…
Przeczytaj więcej

Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży samochodu Opel Insignia Sport Tourer 1.6.MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych „ArtGos” S.A. w dniu 15.02.2023 r. nie zostało rozstrzygnięte

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Przedmiotem sprzedaży jest samochód Opel Insignia Sport Tourer 1.6 MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych ArtGos” S.A. Cena wywoławcza samochodu wynosi 39 300 zł netto. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, oświadczenie oferenta, klauzula informacyjna oraz regulamin zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki jest do pobrania w poniższych odnośnikach: Ogłoszenie o…
Przeczytaj więcej

Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży samochodu Opel Insignia Sport Tourer 1.6.MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych „ArtGos” S.A. w dniu 16.01.2023 r. nie zostało rozstrzygnięte

Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Złożona oferta na postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży samochodu Opel Insignia Sport Tourer 1.6.MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych „ArtGos” S.A. w dniu 23.12.2022 r. została odrzucona.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Przedmiotem sprzedaży jest samochód Opel Insignia Sport Tourer 1.6 MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych ArtGos” S.A. Cena wywoławcza samochodu wynosi 39 300 zł netto. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, oświadczenie oferenta, klauzula informacyjna oraz regulamin zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki jest do pobrania w poniższych odnośnikach: Ogłoszenie o…
Przeczytaj więcej

Unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży samochodu Opel Insignia Sport Tourer 1.6.MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych „ArtGos” S.A., zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki, których wartość przekracza kwotę 20.000,00 zł, w dniu 30.11.2022 r. zostało unieważnione.

Zaproszenie do składania ofert badań sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Zakładu Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” S.A. z siedzibą w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20 (36 – 200 Brzozów) zaprasza oferenta do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badań sprawozdania finansowego Spółki ZTS „ARTGOS” S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem stwierdzające, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo oraz…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Opel Insignia

Przedmiotem sprzedaży jest samochód Opel Insignia Sport Tourer 1.6 MR’14 o numerze rejestracyjnym RBR 29734, stanowiącym mienie Zakładu Tworzyw Sztucznych ArtGos” S.A. Cena wywoławcza samochodu wynosi 39 300 zł netto. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, oświadczenie oferenta, klauzula informacyjna oraz regulamin zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki jest do pobrania w poniższych odnośnikach: Ogłoszenie o…
Przeczytaj więcej