O FIRMIE

 1. O nas

  Zakład Tworzyw Sztucznych "ArtGos" Spółka Akcyjna jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie w grupie artykułów gospodarstwa domowego i desek sedesowych. Ofertę uzupełniają artykuły ogrodowe, turystyczne oraz budowlane. Nie zapominamy też o najmłodszych, dlatego wprowadziliśmy do sprzedaży zabawki i artykuły sanitarne przeznaczone dla dzieci. Wykonujemy także usługi produkcyjne oraz narzędziowe.

  Wytwarzane wyroby cechują się ciekawym wzornictwem i wysoką funkcjonalnością.

  Grupa dostępnych wyrobów stale powiększa się o nowe pozycje, a dzięki posiadanemu, bogatemu zapleczu technicznemu (pracowni projektowej i dobrze wyposażonej narzędziowni) wprowadzanie nowego wyrobu trwa stosunkowo krótko.

  W Firmie funkcjonuje certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem, zapewniający wysoki standard nie tylko wytwarzanych wyrobów, ale wszystkich działań podejmowanych w firmie.

  Naszą dewizą jest osiąganie sukcesów ekonomicznych poprzez oferowanie klientom wyrobów i usług zgodnych z ich potrzebami i oczekiwaniami, w sposób przynoszący im satysfakcję.

 2. Historia Spółki

Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" jest od 01.06.1998r. Spółką Akcyjną, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie dokonanej na wniosek Dyrektora i Rady Pracowniczej.

Początki Zakładu Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. sięgają roku 1951. Od tego momentu ówczesna Państwowa Fabryka Guzików i Grzebieni przechodziła następujące zmiany:

 • Rok 1957 - przekształcenie w Brzozowskie Zakłady Przemysłu Terenowego
 • Rok 1964 - przemianowanie na Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowego
 • Rok 1973 - wyodrębnienie przedsiębiorstwa z przemysłu terenowego do przemysłu kluczowego pod nazwą Zakład Tworzyw Sztucznych "Erg"
 • Rok 1975 - włączenie przedsiębiorstwa do Zakładu Tworzyw Sztucznych "Erg" w Pustkowie
 • Rok 1977 - wyodrębnienie ze struktur ZTS "Erg" w Pustkowie i włączenie do ZTS "Gamrat" w Jaśle
 • Rok 1991 - wyjście zakładu ze struktur ZTS "Gamrat" i rozpoczęcie działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą ZTS "Artgos"
 • Rok 1998 - komercjalizacja na wniosek z 23.04.1998 r. Dyrektora i Rady Pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego ZTS "Artgos" i rozpoczęcie działalności jako Spółka Akcyjna ZTS "Artgos".
 • Rok 2010 - dokonanie przekształcenia własnościowego, w wyniku którego głównym akcjonariuszem Spółki ZTS "Artgos" S.A. została Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Rok 2015 - 29.06.2015 zawarta została umowa wniesienia akcji Spółki do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne.
 • Rok 2016 - 12.01.2016 zawarta została umowa wniesienia akcji Spółki do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne
 • Rok 2020 - z dniem 7.10.2020 Agencja Rozwoju Przemysłu zostaje ponownie głównym akcjonariuszem Spółki ZTS ARTGOS S.A. 

 

W swym 60-letnim okresie istnienia zakład dokonywał kolejnych zmian produktowych i technologicznych przechodząc od produkcji guzików poprzez okrycia ochronne z folii, wyroby wytłaczane z PCV, wyroby różne z tworzyw termoutwardzalnych, po dominującą od połowy lat 70-tych produkcję wyrobów gospodarstwa domowego oraz skrzynek i pojemników z tworzyw termoplastycznych.

 

 

 1. Władze Spółki

  • Krzysztof Zięba - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Anna Lubaszka-Jary - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
 2. Struktura właścicielska


 3. Kodeks etyki ZTS "ARTGOS" S.A. 
   

 4. Klauzule informacyjne RODO

  Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) , poniżej w załącznikach zamieściliśmy klauzule informacyjne:

   
  1. Klauzula informacyjna dla pracownika -
  2. Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów -
  3. Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i wykonawców -
  4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy -
  5. Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów -
  6. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy -
  7. Klauzula informacyjna dla członka Rady Nadzorczej -
Script logo